İşletme Yönetimi Programı öğrencilere günümüzde artan rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamlarında karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla işletme yönetimi alanında bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Programın hedef kitlesi, özellikle yoğun iş temposu ve ulaşım sıkıntıları gibi belli nedenlerden dolayı işletme yönetimi alanında örgün eğitim imkanlarından yararlanamayan yönetici ve yönetici adaylarıdır.

Bir işletmeyi iyi bir şekilde yönetebilmek için bazı konulara hakim olmak gerekir. Muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi konularda derin bilgilere sahip olmak ve stratejik düşünme kabiliyetine sahip olmak gerekir. İşletme yönetimi eğitimi öğrencilere çeşitli yetkinlikleri kazandıracak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

4 yıllık bir İşletme Yönetimi öğrenimi almak isteyen öğrencilerimiz ikinci yılın sonunda yapılan dikey geçiş sınavından başarılı oldukları takdirde Bankacılık, Ekonomi ve Finans, İşletme, Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bölümlere geçiş yapabilirler.

İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) programının eğitim dili Türkçedir.