Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Aday Öğrenci Bilgilendirme Formu

Program Adı

Bilgisayar Programcılığı Programı

Program Türü

Önlisans

Program Süresi

2 yıl (4 Yarıyıl)

Öğrenim Türü

Uzaktan Öğrenim

Puan Türü

TYT

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

100

Hazırlık sınıfı

Hazırlık sınıfı yoktur

Staj Durumu

30 iş günü yaz stajı

Taban Puan

208,80068

En Düşük Sıralama

1.690.066

Program Kabul Koşulları

Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Program Özel Koşulları

Bk. 296: "Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır."

Bk. 815: “Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüzyüze eğitim yapılır. Detaylı bilgi YO/fakültenin web sitesinden öğrenilebilir.

Burs Olanakları

-

Programa Özel Materyal Bilgisi

-

Program Kazanımları

Bilgisayar Programcılığı Programının amacı; her türlü bilgisayar sahasında görev alacak, donanım ve yazılım bilgisine sahip ara eleman yetiştirmektir.

Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında çalışabilmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alacakları KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara eleman olarak görev alabilirler.

Mezuniyet Koşulları

İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur.

Yerleşke Bilgileri

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK

Çift Anadal Durumu

Bulunmaktadır

Yan Dal Durumu

Bulunmaktadır

 

 


Oluşturma: 23 Mart 2021