Misyon
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; zaman yönetimi konusunda daha fazla esneklik arayışında olan, yüz yüze eğitime göre daha bağımsız çalışma ortamı talep eden ya da farklı gerekçelerle geleneksel bir sınıf ortamına katılamayan öğrenciler için 21. yüzyılın teknoloji odaklı dünyasına uygun yapılandırılmış programlar üzerinden öğretim faaliyeti sunmayı kendisine misyon edinmiştir.
 
Vizyon
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, teknolojik olanaklar ile farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden eşzamanlı yararlanıp, uzaktan eğitim üzerinden kolay, eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi, ayrıca bu öğrenmeleri uzaktan ve sınav güvenliğini sağlayarak ölçebilecek alt yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.