Misyon
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; zaman yönetimi konusunda esneklik arayışında olan, yüz yüze eğitime kıyasla daha bağımsız öğrenme ortamı talep eden ya da farklı gerekçelerle geleneksel bir sınıf ortamına katılamayan öğrenciler için 21. yüzyılın teknoloji odaklı dünyasına uygun yapılandırılmış programlar üzerinden öğretim faaliyeti sunmayı kendisine misyon edinmiştir.
 
Vizyon
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, teknolojik olanaklar ile farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden eşzamanlı yararlanıp, uzaktan eğitim üzerinden kolay, eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi, ayrıca bu öğrenmeleri uzaktan ve sınav güvenliğini sağlayarak ölçebilecek alt yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.