Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun Misyonu
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; uzaktan eğitimi bütün meslek dallarının her düzey ve alanında etkili ve verimli olabilecek şekilde kullanmayı ve bireylerin öğrenim hakkından yararlanabilmelerinin önündeki coğrafi, fiziksel, ekonomik ya da sosyal engelleri aşmasına çözüm üretir nitelikte, yenilikçi bir kurum olmayı kendine misyon edinmiştir.
 
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun Vizyonu
 
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, yenilik transferini sorunsuz biçimde kendi sistemi ile bütünleştiren, nitelikli, saygın ve uluslararası bir kurum olmayı hedeflemektedir.
 
UZEMYO