Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
 
Yüksek Öğretim, T.C. Anayasasının 130 ve 131. maddeleriyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla düzenlenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayınlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuat, Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği birimin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat ve yükümlülüklerdir.
 
UZEMYO